Σάββατο, 20/12/2014
αρχική σελίδα | επικοινωνία
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του με αρ. πρωτ. E.K. προκήρυξης 3658/8.10.2014 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Διενέργεια Δοκιμών Παρείσδυσης (vulnerability / penetration test) με στόχο την εκτίμηση του επιπέδου Ασφαλείας των υπό έλεγχο εφαρμογών της Ε.Κ. (18/12/2014)             //             Κείμενο διαβούλευσης IOSCO: Consultation Report on Cross-Border Regulation (15/12/2014)             //             11/682/22.5.2014 Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ (10/12/2014)
 

Για την εύρεση εταιριών, χρησιμοποιήστε τη Σύνθετη Αναζήτηση.


 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του με αρ. πρωτ. E.K. προκήρυξης 3658/8.10.2014 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Διενέργεια Δοκιμών Παρείσδυσης (vulnerability / penetration test) με στόχο την εκτίμηση του επιπέδου Ασφαλείας των υπό έλεγχο εφαρμογών της Ε.Κ.
Κείμενο διαβούλευσης IOSCO: Consultation Report on Cross-Border Regulation
11/682/22.5.2014 Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ
Δελτίο Τύπου 700 10.12.2014
Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση ευθύνης έναντι τρίτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠ.Δ.Δ.
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του με αρ. πρωτ. E.K. προκήρυξης 3657/8.10.2014 (και με ΑΔΑ: 7ΨΩΨΟΡΡΠ-ΧΟΗ και ΑΔΑΜ: 14PROC002328260) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες της περίπτωσης (δ) του άρθρου 4 της κανονιστικής απόφασης 1/491/14.11.2008 της E.K. "Κανονισμός Προμηθειών της E.K. Ν.Π.Δ.Δ.", για την ανάθεση σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών – λογιστών του ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, της διαχειριστικής χρήσης 2014 της E.K.
Δελτίο Τύπου 699 -28.11.2014
18/697/10.11.2014 (ΦΕΚ Β/3194/27.11.2014) Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων
19/697/10.11.2014 (ΦΕΚ Β/3195/27.11.2014) Έγκριση αναθεώρησης του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών
Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών


Υπάρχουν 23 σελίδες με καταχωρήσεις:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
Εκτύπωση αποστολή με email προσθήκη στα αγαπημένα
Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | Site Map